logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen, Afdeling Stadsontwikkeling, Bureau Architectuur en Monumenten
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


WELKOM

Nijmegen kent veel instellingen, beroepskrachten en vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor het verleden. Meer dan 25 cultuurhistorische instellingen hebben sinds 2005 de krachten gebundeld in het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN). De leden van het platform willen door kennisuitwisseling, samenwerking en gemeenschappelijke initiatieven een bijdrage leveren aan de Nijmeegse cultuurhistorie. Het platform maakt zich sterk voor het cultuurhistorisch besef, de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed, het cultuurhistorisch profiel en de kennis over de cultuurhistorie van Nijmegen en omgeving. Het platform stelt zich waar nodig op als spreekbuis naar andere instanties, zoals de gemeente.

 


NIEUWS

visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier
brief CPRN dd 16-6-14 aan de gemeenteraad van Nijmegen inzake de Rekenkamer en het Romeins aquaduct

 

 


AGENDA

vrijdag 18 november 2016
GeschiedenisCafe Nijmegen
maandag 12 december 2016
CPRN Ledenvergadering

 

 


STEUN DE STICHTING

Door een goede samenwerking met alle leden, het bezoeken van de vele activiteiten en het actueel houden van deze website door de leden.


 

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons