logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

Steunbetuiging CPRN voor Museum WO-II in Vasim-gebouw

geplaatst op: 31-3-2013
Het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) heeft kennisgenomen van de plannen voor een WO-II Museum in het Vasim-gebouw te Nijmegen. Ons platform heeft een steunbetuiging aan de Stichting Museum WO-II verzonden, waarin het CPRN aangeeft een warm voorstander te zijn van de realisatie van deze plannen en binnen zijn mogelijkheden graag steun zal verlenen aan het realiseren ervan.
 
Allereerst zal het WO-II museum zelf door zijn unieke samenwerking van drie bestaande succesvolle musea een integrale benadering kunnen bieden bij de museale presentatie van WO-II vanuit Nederlands perspectief, zowel voor de militaire als voor de civiele aspecten. Evenzeer zal de vestiging van dit museum in Nijmegen kunnen bijdragen aan de noodzakelijke internationale inbedding van deze geschiedenis.
 
Nijmegen is in historisch opzicht een bijzondere locatie die op meerdere momenten op bijzondere wijze is getroffen door het oorlogsgeweld. Wij verwijzen hiervoor bijvoorbeeld naar het afvoeren en doden van bijna alle joodse Nijmegenaren ( 400+), het geallieerde bombardement op 22 februari 1944 ( 800+ burgerslachtoffers), de sleutelrol in de operatie Market Garden in september 1944, de daaropvolgende frontpositie van de stad tot februari 1945 ( 800+ burgerslachtoffers) , en tot slot de daarop volgende uitbraak in operatie Veritable van de geallieerden met 1.000.000 soldaten, die de basis heeft gelegd voor de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland en de geallieerde opmars naar Berlijn. De vestiging van het WO2-Museum in Nijmegen biedt een goede kans om deze bijzondere lokale gebeurtenissen in de juiste internationale context te presenteren en daarmee bij te dragen aan zowel het lokale draagvlak voor dit museum als aan de inbedding van Nijmegen en WO2-Museum als “stepping stone” in de internationale Liberation Route
 
Daarnaast zijn wij bijzonder verheugd dat gekozen is voor inpassing van het museum in het VASIM-gebouw, een icoon van het rijke industriële verleden van Nijmegen, en tegelijk een krachtig bewijs van de dynamiek en de durf waarmee het zwaar getroffen Nijmegen na de oorlog zijn wederopbouw heeft aangepakt. Het WO2-Museum kan bovendien een katalyserende rol invullen bij de plannen voor reconstructie van het Waalfront-West, waardoor binnen een beperkt gebied zowel het Romeinse als het moderne verleden op een unieke wijze aan de oevers van de Waal tot leven kunnen worden gebracht.


 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons