logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

brief dd 24-3-2014 aan fracties nieuwe gemeenteraad van Nijmegen

geplaatst op: 31-3-2014
 Aan:                     Fracties van de nieuwe gemeenteraad van Nijmegen   
 
Van:                     Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN)
 
Datum:                24 maart 2014
 
Mbt.:                    Cultuurhistorisch beleid gemeente Nijmegen
 
 
 
 Geachte leden van de Raad, 
 
 
 
                Nu de stemmen zijn geteld, de zetelverdeling bekend is en de raadszetels zijn toegedeeld, vragen wij uw aandacht voor het in de periode 2014-2017 te voeren gemeentelijk beleid op het terrein van de cultuurhistorie. Om u daarin te ondersteunen heeft het CPRN een Beleidsplan 2014-2017 opgesteld waarin wij onze visie hebben geformuleerd en onze steun hebben vastgelegd voor de voortzetting en uitbouw van het huidige beleid, en voor een extra manifestatiejaar in 2016. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de precaire situatie van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, dat zonder aanvullende gemeentelijke besluitvorming gedoemd is op per 31 december 2014 de deuren te sluiten. 
 
 
 
                Wij beseffen zeer goed, dat voortzetting van het huidige beleid en zelfs intensivering daarvan een grote vraag is in de huidige tijd, waarin bezuiniging en sanering de discussie beheersen. Desondanks zijn wij ervan overtuigd dat de extra middelen die dat vergt van grote waarde zullen zijn voor onze stad. Wij staan een beleid voor dat de rijke cultuurhistorie van onze stad, de oudste stad van Nederland, in al zijn diversiteit zichtbaar en beleefbaar maakt, zowel voor de inwoners als voor de bezoekers van Nijmegen. Op die manier uitgewerkt draagt de cultuurhistorie bij aan de verbondenheid van de inwoners met Nijmegen en vergroot ze de aantrekkingskracht van de stad op bezoekers op alle terreinen. Een sterk en levendig cultuurhistorisch profiel vergroot de aantrekkingskracht van Nijmegen als plek om te wonen, te recreëren, te bezoeken en te werken. Kortom, zo’n profiel helpt de stad om zich te verjongen en te blijven ontwikkelen. 
 
 
 
                In ons recent vastgestelde Beleidsplan 2014-2017 ( bijlage 1) hebben wij allereerst opgenomen dat we staan voor voortzetting van het actuele gemeentelijke cultuur-historische beleid. Dit zowel wat betreft de steun aan al die activiteiten als wat betreft de steun voor grotere projecten zoals bij Stratemakerstoren (Bastei), Donjon en Vasim. Daarnaast stellen wij in ons Beleidsplan 2014-2017 voor om van 2016 een manifestatiejaar te maken rond het thema Nijmegen en de Waal. Wij hebben ons daarbij laten inspireren door het geweldige succes van Nijmegen 2000 dat het jaar 2005 zo’n geweldige uitstraling heeft gegeven en dat bovendien een enorme blijvende impuls voor citymarketing van Nijmegen heeft gegeven. Dat het cultuurhistorisch leven in Nijmegen nu zo’n bloei vertoont en dat Nijmegen nu een sterk merk vormt, is voor een belangrijk deel zeker te danken aan het succes van Nijmegen 2000. Wij zien in 2016 een nieuwe kans voor zo’n succesjaar: de nevengeul is dan gereed en in gebruik, dat geldt ook voor de omvorming van de Stratemakers-toren naar de Bastei, en het kan ook gelden voor de projecten bij Donjon en Vasim. Wat nodig is een gemeentelijke regie, een stevig extra budget en een open, uitnodigende samenwerking naar geheel Nijmegen met zijn rijkdom aan initiatieven, organisatievermogen, zijn deskundigheid en creativiteit.
 
 
 
                Aanvullend aan de inhoud van ons beleidsplan vragen wij u om het voortbestaan van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis zeker te stellen. Dit initiatief van de gemeente heeft zich zeer succesvol ontwikkeld. In 2013 hebben 25.000 mensen er een bezoek gebracht: om de tentoonstellingen te bekijken, om lezingen bij te wonen of om het prachtige gebouw te bezoeken. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis heeft zich ontwikkeld tot een waarlijk open huis. De relatief beperkte financiering was onderdeel van het programma Het verleden verbeeld dat 31 december 2014 afloopt. Zonder hernieuwde gemeentelijke steun zal het dan zijn afgelopen met het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Wij zouden dit een groot verlies vinden voor het cultuurhistorisch leven in Nijmegen. De sluiting van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op 31 december 2014 klemt des te meer omdat dan ook al de Stratemakerstoren langdurig zal zijn gesloten in verband met de realisatie van de Bastei. 
 
 
 
                Daarmee zijn dan beide plekken gesloten, die nu nog open staan voor kleinschalige cultuurhistorische publieksinitiatieven. In onze vergadering is ook gesproken over de mogelijkheid dat door cultuurhistorische verenigingen of stichtingen een bijdrage zou kunnen worden geleverd om de gemeentelijke kosten van het openhouden te verkleinen. Daarbij heeft het Gilde als eerste gemeld daarvoor ook mogelijkheden te zien door de inzet van leden van het Gilde als gastheer/vrouw in een nieuwe opzet van het Huis. 
 
Waarvoor wij pleiten is om nu te besluiten de functies van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis voort te zetten en wel in de Mariënburgkapel. 
 
 
 
                Wij vragen u dan ook om :
 
1             de resterende tijd in 2014 te gebruiken om in samenwerking met het 
                cultuurhistorische veld een nieuwe opzet uit te werken met een grotere inzet 
                van het cultuurhistorische veld; 
 
2             voor de periode 2015 en volgende jaren de financiering van het Huis ven de 
                Nijmeegse Geschiedenis voort te zetten in die nieuwe opzet. 
 
 
 
Namens het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen
 
 
 
Piet Timmermans, voorzitter
 
Andre Stufkens, secretaris
 
 
 
Bijlage 1. Ledenlijst CPRN
 
Bijlage 2. Beleidsplan CPRN 2014-2017 
 
 
 
 Leden  CPRN
 
 
1-            AWN afd. Nijmegen, Archeologie Werkgroep Nederland
 
2-            Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 
 
3-            Architectuur Centrum Nijmegen
 
4-            Museumpark Orientalis
 
5-            St. Chariovalda
 
6-            St. Gebroeders van Limburg
 
7-            Europese Stichting Joris Ivens
 
8-            Geschiedenis Ontdekkers Groep (G.O.C.)
 
9-            Het Gilde Nijmegen
 
10-          Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek, Kwartier van Nijmegen 
 
11-          In Paradisum
 
12-          Lent 800 (ook Werkgroep Nijmegen Noord)
 
13-          Lentse Historische Kring
 
14-          Marithaime, Historische Vereniging voor Elst en Lent
 
15-          Museum De Stratemakerstoren
 
16-          Museum Het Valkhof
 
17-          Vrienden van Museum Het Valkhof
 
18-          Nachbarn ohne Grenzen / Buren zonder grenzen
 
19-          Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
 
20-          Nederlandse Genealogische Vereniging, Kwartier van Nijmegen
 
21-          Stichting Novio Experience Museum (NEM)
 
22-          Noviomagus.nl
23-          NVOB Cultuurfonds
 
24-          NUMAGA
 
25-          Oranjestichting
26-          RTB KAN / VVV Nijmegen
27-          Stedelijk 4 en 5 Mei Comité
 
28-          St. Romeinenfestival / Romeinen Nu
 
29-          Valkhof Vereniging
 
30-          Vlaams Cultureel Kwartier
31-          Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omstreken (STIENEO)
 
32-          Vrienden van de Vereeniging 
33-          Cultuurhistorisch Platform Lingewaard        
 
34-          Stichting Van ’t Lindenhoutmuseum
 
35-          Heemschut Gelderland
 
 
 
Bestuur CPRN:
Piet Timmermans, voorzitter
 
André Stufkens, secretaris
 
Paul van der Heijden, lid
 
Fer Boshouwers, lid.
 
 
 
Adresgegevens:
 
Tel. secretariaat: 024 3888774 
Mobiel: 06 53960552
 
Postadres secretariaat: 
Postbus 606, 6500 AP Nijmegen
 
 

 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons