logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

geplaatst op: 11-12-2014
 
 
 
Namens het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen en de wijkvereniging Ons Waterkwartier bieden we u onderstaande brief aan:
 
 
 
 
 
Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
t.a.v. Ben van Hees, wethouder van cultuurhistorie
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Nijmegen
 
 
 
Nijmegen, 8 december 2014
 
Betreft: cultuurhistorie Waalfront
 
De ontwikkeling van het nieuwe Waalfront in Nijmegen-West is voor Nijmegen een uitgelezen kans om zijn cultuurhistorisch profiel op een unieke wijze uit te diepen en te laten zien. Hier wordt gebouwd op historische grond met de Romeinse stad Ulpia Noviomagus, Fort Krayenhoff en met Industrieel erfgoed, zoals het Vasim- en Honig-gebouw. De rijkdom aan tijdlagen en de fysieke resten daarvan vormen aanknopingspunten voor zowel behoud en restauratie als voor geïnspireerde nieuwbouw. De ligging aan de Waal biedt een weids perspectief. In het Beleidsplan van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) maken we ons dan ook sterk voor de cultuurhistorische zichtbaarheid in het Waalfront.
 
Het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp van het Waalfront is destijds door ons bekritiseerd vanwege de ontkenning van het Romeinse verleden en het industrieel erfgoed. Gelukkig stond de gemeente Nijmegen open voor onze kritiek en kwam er bovendien door de crisis in de woningbouw tijd en ruimte voor herbezinning op de plannen. Het oude Masterplan verdween geruisloos in de prullenbak. Daarna constateerden wij medewerking van de gemeente aan het behoud van de Vasim via het WO2-museum, aan een publieksopgraving van het Romeins verleden en het succesvolle hergebruik van het Honigcomplex. Tevens is een visuele impressie van Ulpia Noviomagus vervaardigd en een Waardenkaart opgesteld, waaruit de omvang en rijkdom van het gebied blijkt. Hier staat de wieg van Nijmegen, van stedelijk Nederland zelfs, met een Romeinse stad, waarin twee enorme tempelcomplexen, een grote triomboog en badhuis niet onder doen voor die in befaamde buitenlandse steden. Het Waalfront is een Cultuurhistorisch Front.
 
Groot is dan ook onze bezorgdheid nu de plannen voor het WO2-museum van de baan zijn en daarmee de basis onder het behoud van het Vasimgebouw dreigt weg te vallen. Inmiddels hebben de plannen  voor de nieuwbouw in Waalfront vorm gekregen via het ontwerp voor de nieuwe buurt ‘Koningsdaal’. Een schokkend ontwerp: elke poging om aansluiting te vinden bij het Romeinse verleden is zorgvuldig uit de weg gegaan. Ook Fort Krayenhoff is onzichtbaar gebleven. 
 
Als klap op de vuurpijl verklaren de architecten inspiratie te hebben geput uit de jaren ’30-bouw van Nijmegen-Oost. Geen enkele poging is ondernomen om in te spelen op de cultuurhistorische mogelijkheden van het gebied. Er is gekozen voor het uit de grond stampen van de zoveelste zielloze retro-wijk, die op geen enkele wijze gebruik maakt van de unieke potentie van de omgeving. Met de keuze voor dit ontwerp slaat de gemeente een nieuwe koers in, die misschien op korte termijn een commercieel succesje mogelijk maakt, maar die voor Nijmegen als stad unieke mogelijkheden verkwanselt om zich te profileren als oudste stad met een rijke historie. 
 
De gemeente Nijmegen zet met ‘Koningsdaal’ in op een koers die lijnrecht staat tegenover de inzet van het CPRN om in het ontwerp van het Waalfront het cultuur-historisch profiel, van Romeinen tot industrieel erfgoed, leidend te maken. Wij roepen de gemeente op niet op deze weg voort te gaan en zich opnieuw te bezinnen op de manier waarop het Nijmeegse verleden van Nijmegen-West tot zijn recht kan komen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat een uiterst aantrekkelijke wijk zal opleveren, waarmee Nijmegen zich bovendien verder kan profileren als oudste stad van Nederland.
 
 
Piet Timmermans, voorzitter (contact: 06-51901654)
 
André Stufkens, secretaris
 
Deze brief wordt medeondertekend door Wijkvereniging Ons Waterkwartier
namens het bestuur: Carla Boukamp
 
 
 
Cc : lokale media
 
 
 
Leden CPRN
 
 
 
1-   AWN afd. Nijmegen, Archeologie, Werkgroep Nederland
 
2-   Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 
 
3-   Architectuur Centrum Nijmegen
 
4-   Museumpark Oriëntalis
 
5-   St. Chariovalda
 
6-   St. Gebroeders van Limburg
 
7-   Europese Stichting Joris Ivens
 
8-   Geschiedenis Ontdekkers Groep (G.O.C.)
 
9-   Het Gilde Nijmegen
 
10- Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek, Kwartier van  Nijmegen 
 
11- In Paradisum
 
12- Lent 800 (ook Werkgroep Nijmegen Noord)
 
13- Lentse Historische Kring
 
14- Marithaime, Hist. Vereniging voor Elst en Lent
 
15- Museum De Stratemakerstoren
 
16- Museum Het Valkhof
 
 17- Vrienden van Museum Het Valkhof
 
18-  Nachbarn Ohne Grenzen / Buren zonder grenzen
 
19-  St. Nijmegen Blijft in Beeld
 
20-  Nederlandse Genealogische Vereniging, Kwartier v. Nijmegen
 
21-  St. Novio Experience Museum (NEM)
 
22-  Noviomagus.nl
23-  NVOB Cultuurfonds
 
24-  NUMAGA
 
25-  Oranjestichting
 
26-  St. Romeinenfestival
 
27-  Stedelijk 4 en 5 Mei Comité
 
28-  STIENEO, St. Industrieel Erfgoed Nijmegen en omstreken
 
29-  Valkhof Vereniging
 
30-  Vlaams Cultureel Kwartier
 
31-  Vrienden van De Vereeniging
 
32-  Van ’t Lindenhout Museum
 
33-  Cultuurhistorisch Platform Lingewaard
 
34-  Heemschut Gelderland
 
 

 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons