logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

Algemeen

geplaatst op: 30-1-2012

Marithaime is de historische vereniging in Elst Gld., opgericht in 1979. De vereniging ontleent haar naam aan het landgoed ‘Marithaime’ dat zich in de vroege middeleeuwen nabij Elst bevond.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen en behoud daarvan na te streven. Dat is mede dankzij de aanwezigheid van Gallo-Romeinse tempels in Elst en de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog meer dan de moeite waard.

Bij de activiteiten van Marithaime staan geschiedenis en cultuur van de hele Over-Betuwe centraal. Er worden lezingen over uiteenlopende onderwerpen gehouden en eenmaal per jaar vindt er een excursie plaats.
Leden van Marithaime die iets willen schrijven over een onderwerp dat betrekking heeft op de regio, kunnen dit doen in het jaarboek ‘Terugblik’, dat wordt uitgegeven door de Stichting Tabula Batavorum. Deze stichting is een samenwerkingsverband van een aantal historische verenigingen in het rivierengebied. ‘Terugblik’ heeft ieder jaar een ander thema.

Marithaime adviseert de gemeente Overbetuwe ­ gevraagd en ongevraagd - over aandachtsgebieden die op haar weg liggen. Zo heeft zij zitting in de Commissie Ruimtelijke kwaliteit van Overbetuwe. Periodiek is er overleg met GEM Westeraam.
Marithaime is ook vertegenwoordigd in gemeentelijke klankbordgroepen zoals de Klankbordgroep Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en Bestemmingsplan Buitengebied en de Klankbordgroep Randwijkse Waarden.

De relatie met het CPRN komt o.a. voort uit de historische banden tussen Elst en Lent.

 Alle relevante informatie over Marithaime en onze activiteiten vindt u op onze website www.marithaime.nl.

  


 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons