logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Nieuws

seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015

geplaatst op: 24-1-2015

Een toekomst voor het verleden

Is er toekomst voor de Nijmeegse geschiedenis in deze tijd van bezuinigingen? Bijten historie en projectontwikkeling elkaar, of kunnen ze elkaar ook juist versterken? Deze vragen komen aan bod tijdens het CPRN seminar Cultuurhistorie en Projectontwikkeling op vrijdag 20 maart van 12.30-17.00 uur in Museum Het Valkhof te Nijmegen. De deelname aan het seminar is gratis. De zorg voor ons erfgoed staat zwaar onder druk. Er is steeds minder geld voor cultuurhistorie en de overheid treedt – al dan niet noodgedwongen – steeds verder terug. Wordt het erfgoed daarmee aan zijn lot overgelaten, of biedt deze ontwikkeling juist kansen? Het seminar Cultuurhistorie en Projectontwikkeling buigt zich over deze kwestie en brengt de verschillende partijen bij elkaar: het cultuurhistorische veld, de bouwsector en de overheid. Spreken al deze partijen dezelfde taal? Kunnen projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten plannen maken waar ook het erfgoed mee is gediend? En wat is de rol van de overheid in dit geheel?

Het seminar focust op cultuurhistorische business cases: de integratie van erfgoed in een economische context. Door discussie hierover moet duidelijk worden wat er mogelijk is om cultuurhistorie in te bedden in een economisch context. Tegelijk dient het seminar als inspiratiebron en kruisbestuiving tussen de verschillende partijen.


Seminar Cultuurhistorie en Projectontwikkeling
 
Vrijdag 20 maart van 12.30-17.00 uur in Museum Het Valkhof te Nijmegen
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het CPRN
 
 
PROGRAMMA
 
12.30 Inloop 
 
12.45 Welkom door dagvoorzitter Piet Timmermans, voorzitter CPRN
 
Twee inleidingen over hergebruik bouwkundig erfgoed:
• Ruimtelijke ordening, wet- en regelgeving en bouwkundige aspecten door Ben Verfürden (Hylkema Consultants)
• Economische aspecten en verdienmodellen door Sander Gelinck (id&dn)
 
Drie presentaties van geslaagde cultuurhistorische business cases:
• Castellum Hoge Woerd door Jurjen van Keulen (projectleider Gemeente Utrecht)
• Stephanuskerk door Pieter Spierings (directeur Spierings Medische Techniek)
• Theater Het Badhuis door Gerda van de Kamp (zakelijk leider Kwatta) 
 
14.50 Pauze 
 
15.20 Discussie 
 
Brainstorm in vier parallelsessies over mogelijke cultuurhistorische business cases in Nijmegen:
• Mariënburgkapel, onder leiding van Dolly Verhoeven (hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen)
• Kops Plateau, onder leiding van Thed Maas (journalist De Gelderlander)
• Fort Beneden Lent, onder leiding van Jan Smit (sociaal geograaf)
• Kelder Gebroeders van Limburg, onder leiding van Hubert Hendriks (voorzitter Huis voor de Binnenstad)
 
Afsluitende plenaire discussie over de uitkomsten van de sessies
 
16.55 Einde programma 
 
Na het seminar bent u welkom in het Nijmeegse Geschiedenis Café dat om 17.00 uur begint, eveneens in Museum Het Valkhof.
 
 


 
 

<< terugAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons