logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


CPRN

De geschiedenis - of ruimer: de cultuurhistorie - van Nijmegen mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Een zeer belangrijke impuls hiervoor is geleverd door het besluit van het stadsbestuur om het 2000-jarig bestaan grootschalig te gaan vieren. Er was weliswaar een zekere bestuurlijke willekeur bij de keuze om het jaar 2005 uit te roepen als jubileumjaar, maar niemand kan ontkennen dat Nijmegen de oudste stad van het land is, met een continuïteit van meer dan tweeduizend jaar. Het besluit van het gemeentebestuur om dat uit te dragen en te vieren is mede tot stand gekomen als reactie op de sterk opgeleefde belangstelling voor de geschiedenis van de stad. Dit besluit heeft omgekeerd weer een sterke impuls gegeven aan de verdere verbreding van deze belangstelling. De royale steun van de gemeente en talloze sponsors hebben particulieren, verenigingen, bedrijven en stichtingen de mogelijk gegeven om een jaar lang activiteiten te organiseren in het kader van Nijmegen 2000. Door de brede opzet en diversiteit van het programma heeft de publieke belangstelling voor de Nijmeegse cultuur en historie zich verder kunnen ontwikkelen.

Veel van de in het CPRN verenigde organisaties zijn actief geweest binnen Nijmegen 2000 en hebben in dat kader een eigen activiteit bijgedragen. Activiteiten die anders wellicht door mindere belangstelling of middelen een veel beperktere uitstraling en belangstelling zouden hebben gekregen. Daardoor heeft Nijmegen 2000 ertoe bijgedragen om de gunstige context te scheppen, waarbinnen de vorming van het CPRN uiteindelijk positief kon worden
afgerond. De eerste discussies om tot de vorming van dit platform te komen dateren zeker al van acht jaar geleden. Bij de eerste initiatiefnemers, waarvan Ben van Hees en Jos Hekking van Stichting Nijmegen Blijft in Beeld in het bijzonder genoemd dienen te worden, was de ambitie niet minder dan het verenigen van alle Nijmeegse organisaties met publieksgerichte activiteiten die te maken hebben met de Nijmeegse cultuurhistorie. En omdat een stad nooit op zich zelf staat maar functioneert binnen een ruimer verband, werd bovendien besloten om het CPRN open te stellen voor niet-Nijmeegse organisaties. De wijdere regio, het Rijk van Nijmegen, werd aangewezen als bakermat voor het CPRN.

Inmiddels kan worden geconstateerd dat het CPRN inderdaad is geslaagd om deze breedheid te realiseren. Dat klinkt eenvoudiger dan het is: het CPRN verenigt kleine en grote organisaties, professionals en amateurs. Niet alleen is het CPRN in staat gebleken om deze verscheidenheid bijeen te brengen, maar ook is het platform erin geslaagd om een constructieve dialoog tussen de partners te organiseren, uitmondend in het voorliggende beleidsplan. Wij hopen dat dit beleidsplan door de gemeentelijke overheid zal worden aangegrepen om de cultuurhistorische invalshoek volledig in het gemeentelijke beleid te verankeren. Niet alleen voor de continuering van de steun voor de lopende activiteiten van de afzonderlijke leden van het CPRN, maar ook door het opnemen van blijvende en ruime budgetten voor nieuwe activiteiten. De cultuurhistorie is nooit af, elke tijd ziet zijn verleden in een nieuwe spiegel en wil daarvoor een nieuwe vorm vinden. Om dat proces in onze tijd betere kansen te bieden en van nieuwe dynamiek te voorzien is dit beleidsplan geschreven.


Lees het complete beleidplan (PDF bestand, download: 294kb).


Om het gedownloade bestand te kunnen openen dient op uw PC een recente versie van Adobe Reader te zijn geinstalleerd.  Indien u dit programma nog niet geïnstalleerd heeft, kunt u deze gratis downloaden. Klik hier om Acrobat Reader te downloaden.AGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons