logo CPRN
Home Nieuws CPRN Activiteiten Agenda Contact TV-serie Seminar
welkom op de website van het CPRN

LEDEN

Architectuur Centrum Nijmegen
AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Nijmegen e.o.
De Bastei / Museum De Stratemakertoren
Europese Stichting Joris Ivens
Gebroeders van Limburg
Gemeente Nijmegen (geen lid maar adviseur en toehoorder)
Gilde Nijmegen
Heemschut Gelderland
Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek
Historische Vereniging Marithaime
In Paradisum
Museum Het Valkhof
Museumpark Orientalis
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Nederlandse Genealogische Vereniging (Kwartier van Nijmegen)
NEM Novio Experience Museum
Nijmegen Blijft In Beeld
Noviomagus.nl
Numaga
NVOB Cultuurfonds
Oranjestichting
Regio VVV Rijk van Nijmegen
Regionaal Archief Nijmegen
Stedelijk 4 & 5 mei Comité Nijmegen
Stichting Romeinenfestival
Stichting Stevenskerk
STIENEO
Valkhof Vereniging
Van 't Lindenhoutmuseum
Vereniging Buren zonder Grenzen / Nachbarn ohne Grenzen e.V
Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging


 


Investeringen Cultuurhistorie

Aan : Leden gemeenteraad Nijmegen
Van : Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN)
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad van Nijmegen   
                                     
U bent als lid van de raad van de gemeente Nijmegen betrokken bij de keuzes, die Nijmegen zal maken in antwoord op de financiële en economische crisis. Daarbij wordt natuurlijk in het bijzonder aandacht geschonken aan maatregelen die op korte termijn voor extra werk zorgen in bedreigde sectoren. Het CPRN pleit met klem voor een aanvullend criterium: zorg dat een belangrijk deel van de projecten bijdraagt aan de versterking van het cultuurhistorisch profiel van de stad. Wij zijn er van overtuigd dat investeringen in cultuurhistorie een blijvende bijdrage zullen leveren aan de aantrekkingskracht van Nijmegen als woon- en werkstad en de sociale cohesie in de stad zullen versterken. Dat laatste is in deze tijd van grote onzekerheid een belangrijk punt.

 Visualisatie in steen en beleving
Eerder heeft het CPRN aan de gemeenteraad het Beleidsplan 2007-2009 aangeboden. Wij hebben daarin drie prioriteiten bepleit voor het cultuurhistorisch profiel van de stad: het Romeinse Verleden, de Middeleeuwen en het Industrieel Erfgoed. Tevens hebben wij voorgesteld om bij de invulling van die prioriteiten te kiezen voor een breed ingevulde visualisatie. Niet alleen gericht op renovatie, reconstructie of verbeelding van historische bouwwerken of monumenten, maar ook in de vorm van een groot aantal publieksgerichte activiteiten. In die combinatie, zo is onze overtuiging, zal de cultuurhistorie het beste tot zijn recht komen en de hierboven benoemde bijdrage aan wonen, werken en sociale samenhang leveren. Bovendien zullen investeringen in steen vaak als katalysator voor publieksgerichte activiteiten functioneren.
 
Vier grote cultuurhistorische projecten
            Het is tegen deze achtergrond dat wij er op aan willen dringen om zowel in de binnenstad als in het in ontwikkeling zijnde plan Koers West nu grote cultuurhistorische investeringen op te nemen. Daarbij pleiten wij in het bijzonder voor drie projecten waarvoor al particuliere initiatieven in ontwikkeling zijn, maar waarbij de gemeente tot heden geen of slechts een beperkte eigen investering heeft gepland, waardoor de haalbaarheid van deze projecten in de huidige financiele en economische omstandigheden ongetwijfeld ernstig in gevaar zal komen. Dit betreft: de herbouw van de Donjon, de reconstructie/renovatie van de Stratemakerstoren, en de renovatie/herinrichting van de Vasim. Aan deze al bekende projecten willen wij een vierde toevoegen: zet bij de planontwikkeling van Koers West in op een reconstructie in situ van enkele cruciale onderdelen van Noviomagus, de veruit grootste romeinse stad in Nederland en bovendien de naamgever van Nijmegen. Dit kan bijvoorbeeld een groot publiek gebouw zijn zoals een thermengebouw, of belangrijke delen van de romeinse stadsmuur.    

Waardevol en duurzaam
Deze vier investeringen betekenen een enorme versterking van het nijmeegse profiel als oudste stad van Nederland en zullen honderdduizenden mensen extra naar de stad lokken. Zowel in Koers West als in de binnenstad zullen deze investeringen in cultuurhistorie de economie versterken en de crisis bestrijden. Cultuurhistorie is Goud Waard.
 
Namens het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN)
Piet Timmermans, voorzitter;
André Stufkens, secretaris
Aangesloten leden CPRN: 4 en 5 Mei Comité; Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Nijmegen (AWN); Architectuur Centrum Nijmegen (ACN); Bevrijdingsmuseum; St. Chariovalda; Stichting Cultuur Criterium; Europese Stichting Joris Ivens; St. Gebroeders van Limburg; Het Gilde Nijmegen; St. Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek; In Paradisum; St. Lent 800; Lentse Historische Kring; Marithaime, Historische Vereniging van Elst en Lent; Museum De Stratemakerstoren; Museum Het Valkhof; Museumpark Oriëntalis; Nederlandse Genealogische Vereniging, Kwartier van Nijmegen; St. Nijmegen Blijft in Beeld; Noviomagus.nl; NUMAGA; NVOB Cultuurfonds; Oranjestichting; RBT-KAN (Regio VVV Nijmegen); St. Romeinenfestival; Valkhofvereniging; Vlaams Cultureel Kwartier; Vrienden van De Vereeniging; Vrienden van Museum Het ValkhofAGENDA

Er zijn op dit moment geen agendapunten
 

 

NIEUWS

Symposium: Is er toekomst voor het verleden van Waalfront?
visie CPRN inzake de reconstructie van Fort Krayenhoff dd 24-11-2015
seminar CPRN over Cultuurhistorie en Projectontwikkeling in Museum Het Valkhof op vrijdag 20 maart 2015
brief dd 8-12-2014 inzake Waalfront aan B&W van CPRN en Wijkvereniging Ons Waterkwartier

 

 

 

 
Glashuis 13 - 6511CR  Nijmegen - t 06-20306563 - mail ons